กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก เตือน ห้ามใช้แผ่นป้ายปลอม จำคุกสูงสุด 5 ปี

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดี กรมการขนส่งทางบก ในฐานะโฆษกกรมการขนส่งทางบก ได้เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ ว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพได้ทำการเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนรถ โดยใช้รีโมตในการกดเปลี่ยนพลิกแผ่นป้ายทะเบียนมีลักษณะแผ่นป้ายทะเบียนรถด้านหน้าและแผ่นป้ายทะเบียนรถด้านหลังอยู่ในแผ่นเดียวกันของป้ายทะเบียน

ซึ่งมีหมายเลขทะเบียนต่างกัน โดยการกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากแผ่นป้ายทะเบียนรถ เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้ใช้เฉพาะสำหรับรถคันที่จดทะเบียนไว้ 1 คัน ต่อ 1 หมายเลขทะเบียนเท่านั้น โดยข้อมูลหมวดอักษร หมายเลขทะเบียน จังหวัด ที่ปรากฏในใบคู่มือจดทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (ป้ายวงกลม) ต้องถูกต้องและตรงกัน ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้ตรวจสอบไปยังตลาดขายของออนไลน์ตามแพลตฟอร์มต่าง ๆ กลับพบว่ายังคงมีการขายอุปกรณ์การพลิกเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนในลักษณะดังกล่าว

ซึ่งจะมีราคาเริ่มตั้งต้นแต่ 5-6 พันบาท โดยขอย้ำว่าแผ่นป้ายทะเบียนดังกล่าวที่ขายอยู่ในอินเทอร์เน็ตเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำความผิด สำหรับโทษในกรณีการทำแผ่นป้ายทะเบียนรถขึ้นเองโดยหมายเลขทะเบียนไม่ตรงกับใบคู่มือจดทะเบียนรถ ผู้กระทำย่อมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 265 ฐานปลอมเอกสารราชการ

ส่วนเจ้าของรถที่ใช้แผ่นป้ายทะเบียนดังกล่าวจะมีความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอม ซึ่งความผิดฐานปลอมเอกสารราชการหรือใช้เอกสารราชการปลอม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท โดยนอกจากนี้ยังเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ มาตรา 11 ฐานติดแผ่นป้ายทะเบียนรถไม่ถูกต้องตามที่ทางราชการกำหนดปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

กรมการขนส่งทางบก

ส่วนอีกกรณีที่พบกระทำความผิด คือ กระทำความผิดด้วยการสวมทะเบียนหรือทำแผ่นป้ายทะเบียนรถปลอมขึ้นมาเพื่อติดกับรถคันอื่นๆ

โดยมักเกิดขึ้นจากกรณีของการซื้อขายรถด้วยวิธีการโอนลอย (ผู้ขายเซ็นเอกสารการโอนไว้ให้ผู้ซื้อมาดำเนินการเองภายหลังแต่ผู้ซื้อยังไม่นำรถมาดำเนินการตรวจสภาพและจดทะเบียนโอนรถภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 15 วัน )

ซึ่งเป็นช่องว่างที่กลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสนำรถที่ผิดกฎหมาย เช่น รถที่สวมทะเบียนโดยการนำมาตอกเลขตัวถัง เลขเครื่องยนต์ใหม่ แล้วทำใบคู่มือจดทะเบียนรถและเอกสารการโอนปลอม หรือซื้อซากรถที่ใช้งานไม่ได้แล้วแต่ยังมีทะเบียนถูกต้อง เพื่อนำรถรุ่นเดียวกัน สีเดียวกัน มาสวมทะเบียนแทน โดยทำการเปลี่ยนแปลงขึ้นใหม่ทั้งเลขตัวถังและเลขคัสซีให้ตรงกับเอกสาร

ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรถที่ถูกขโมยมา หรือปลอมเฉพาะเอกสารติดรถ ทั้งแผ่นป้ายทะเบียนรถ เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และใบคู่มือจดทะเบียนรถ มาหลอกขายให้กับประชาชนโดยเป็นรถที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจากกรมการขนส่งทางบก ดังนั้น เพื่อให้แน่ใจว่าตัวรถกับเอกสารของทางราชการถูกต้องตรงกัน การซื้อขายรถทุกครั้งควรดำเนินการทางทะเบียนหรือนำรถเข้าตรวจสภาพด้วยตนเอง

ทั้งนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้เข้มงวดในการกวดขันการตรวจสภาพรถตามรายการที่กำหนดทุกคัน เพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพนำรถที่ไม่ถูกต้องมาดำเนินการทางทะเบียนและหลอกลวงประชาชน ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะมีการระงับการดำเนินการทางทะเบียนที่ไม่ถูกต้องทันที

สำหรับประชาชนที่มีปัญหาแผ่นป้ายทะเบียน ชำรุด สูญหาย หรือลบเลือนในสาระสำคัญ อย่าหลงเชื่อซื้อแผ่นป้ายทะเบียนรถทางอินเทอร์เน็ต โดยสามารถมาขอแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทน ณ สำนักงานขนส่งที่อยู่ในความรับผิดชอบ มีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ 100 บาท ค่าคำขอ 5 บาท ทั้งนี้ รถที่จดทะเบียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน 5 วันทำการ และรถที่จดทะเบียนในพื้นที่ต่างจังหวัดจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน 10 วันทำการ โดยระหว่างนี้สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นการชั่วคราวได้

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ virdelldrilling.com

แทงบอล

Releated