นางสาวตรีนุช เทียนทอง

ศธ.สั่งเพิ่มบทบาทครูแนะแนวในโรงเรียน หลังนร.ฆ่าตัวตายต่อเนื่อง

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีการรายงานว่ามีเด็กนักเรียนกระโดดตึกเสียชีวิตในโรงเรียนต่อเนื่อง ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และนครราชสีมา ซึ่งตนได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้ว และมีความเป็นห่วงปัญหาเด็กและเยาวชนอย่างมาก เพราะสถานศึกษาจะต้องมีความปลอดภัยเกิดขึ้นในทุกมิติ

“ตนให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นนโยบายเร่งด่วนลำดับแรก แต่ปัญหานักเรียนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน กระทรวงศึกษาธิการ จึงต้องทำงานร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ในการดูแลปัญหานักเรียนอย่างรอบด้าน และการให้ครูแนะแนวมีบทบาทการเป็นนักจิตวิทยาให้มากขึ้น รวมถึงมีการจัดทำสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อดูแลสภาพจิตใจและอารมณ์ของนักเรียน อย่างไรก็ตามจากนี้ไปเราจะต้องเข้มข้นระบบจิตวิทยาหรือการแนะแนวในโรงเรียนให้มากขึ้น”

ความปลอดภัยในสถานศึกษา

ด้านว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมกับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศเมื่อเร็ว ๆ นี้ ผมได้กำชับผู้อำนวย สพท. ทุกเขต ให้ประสานงานและทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้มขึ้นมากขึ้น เพื่อป้องกันเด็กเครียด และเสี่ยงฆ่าตัวตาย และหากโรงเรียนใดไม่มีครูแนะแนว หรือขาดนักจิตวิทยา ขอให้โรงเรียนนั้นประสานกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เข้ามาดูแลนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยง

“ทั้งนี้ โรงเรียนต้องหาทางป้องกัน เช่น สร้างเหล็กดัดบนตึกต่าง ๆ จับตาจุดเสี่ยงตลอด 24 ชั่วโมง เป็นต้น และผมได้กำชับไปว่า ขอให้กรณีที่เด็กนักเรียนเครียดจนต้องโดดตึกโรงเรียนเสียชีวิตดังที่ปรากฏข่าวนั้น เป็นกรณีสุดท้าย อย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีก เราต้องเข้มงวดและดูแลความปลอดภัยนักเรียนให้มากขึ้น”

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ virdelldrilling.com

UFA Slot

Releated