เงื่อนไขการประกันตัวของ Sam Bankman-Fried นั้นไม่เคยมีมาก่อนอย่างแน่นอน แต่สูงกว่าที่ได้รับจากชายผู้ซึ่งบางทีอาจเป็นผู้ดำเนินการโครงการทางการเงินที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์

ผู้ก่อตั้ง FTX เผชิญข้อหารวมถึงการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ การ […]